niva

Voelt jouw werknemer zich veilig en vitaal? Lees meer over de impact van een goed uitgevoerde RI&E

Een goed uitgevoerde Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) heeft een grote impact op de veiligheid en vitaliteit van de medewerkers van jouw bedrijf.
Je brengt hiermee mogelijke risico’s op de werkvloer in beeld en zo kun je gepaste maatregelen nemen om de veiligheid te kunnen waarborgen. Hiermee voorkom je  niet alleen ongevallen, maar kun je ook de productiviteit verhogen en kosten besparen op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Je moet er toch niet aan denken een flinke schadevergoeding te moeten betalen door een arbeidsongeval terwijl je dit had kunnen voorkomen?

Wat is een RI&E?

Een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is een wettelijk verplichte inventarisatie van de risico’s op de werkvloer. In een RI & E staan risico’s beschreven omtrent: de werkomgeving, gebruikte materialen, werkprocessen en de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van de werknemers. Volgens een systematische aanpak worden mogelijke risico’s in kaart gebracht en geevalueerd.

Waarom een RI&E?

Het doel van een RI&E is om inzicht te krijgen in de risico’s, zodat vervolgens passende maatregelen kunnen worden genomen om deze risico’s te beheersen.
Een RI&E bestaat uit verschillende stappen: het opsporen van gevaren, het beoordelen van de risico’s en het implementeren van beheersmaatregelen. Het is belangrijk om een RI&E regelmatig te herzien en bij te werken, vooral wanneer er veranderingen plaatsvinden in de werkomgeving of de werkprocessen. Door een RI&E uit te voeren, zorg je voor een veilige werkomgeving en waarborg je de gezondheid en veiligheid van je werknemers.

stappenplan RI&E

Productiviteit verhogen door een RI&E

Passende maatregelen voor het beperken van gezondheidsrisico’s zijn: veiligheidsprocedures, persoonlijke beschermingsmiddelen, aanpassen van werkprocessen en het verbereren van de ergonomie. Hiermee voorkom je niet alleen ongelukken en verwondingen, maar kun je ook de productiviteit verhogen. Wanneer werknemers zich veilig voelen op de werkvloer, zijn ze gemotiveerder en kunnen ze zich beter concentreren op hun werk.

Verlies van paWerken samen met onze ervaren medewerkers aan de gezondheid van uw werknemersoductiviteit, verhoogde werkdruk voor andere teamleden en een verminderde moraal binnen het team

Wat goed past bij een RI&E is een PMO. Door een preventief medisch onderzoek (PMO) uit te laten voeren, wordt de fysieke en mentale gezondheid van de medewerker in beeld gebracht. Hierop kunnen dan gerichte interventies plaats vinden, waardoor de vitaliteit van je medewerker wordt verhoogd en de kans op ziekteverzuim aanzienlijk wordt verminderd.

Wettelijke eisen voor een RI&E

Een RI&E is niet alleen belangrijk voor de veiligheid en gezondheid van uw werknemers, maar ook een wettelijke verplichting. Volgens de Arbowet zijn werkgevers verplicht om een RI&E uit te voeren en een plan van aanpak op te stellen om de geïdentificeerde risico’s te beheersen. Dit geldt voor alle bedrijven, ongeacht de grootte of de sector waarin ze actief zijn.

Het niet naleven van de wettelijke vereisten voor een RI&E kan leiden tot boetes en juridische problemen. Daarom is het essentieel om ervoor te zorgen dat je organisatie voldoet aan de wettelijke verplichtingen en een goed uitgevoerde RI&E uitvoert.


Betrokkenheid van de werknemers

Werknemers hebben vaak waardevolle kennis en ervaring die kan bijdragen aan het opsporen van risico’s op de werkvloer. Wanneer werknemers actief worden betrokken bij het RI&E proces, profiteer je van hun expertise en zorg je ervoor dat alle relevante risico’s worden ontdekt. Maar hoe doe je dat nou? Door interviews, enquetes en observaties. Zorg er vooral voor dat werknemers zich veilig voelen om hun zorgen en suggesties te uiten. Doordat je werknemers betrekt bij het proces, vergroot je het bewustzijn en de betrokkenheid.

De voordelen van een goed uitgevoerde RI&E

1. Verbeterde veiligheid en gezondheid op de werkvloer
2. Verhoogde productiviteit
3. Kostenbesparingen door verminderd ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
4. Verbeterde werksfeer en motivatie

Een goed uitgevoerde RI&E is geen eenmalige activiteit, maar een voortdurend proces waarbij werknemers een belangrijke rol spelen. Werknemers hebben unieke kennis en ervaring met betrekking tot de werkprocessen en de risico’s die ze tegen komen. Daarom is het heel belangrijk om werknemers te betrekken bij de RI&E. Zo kunnen ze bijdragen aan het opsporen van risico’s en het bedenken van oplossingen. Een werknemer voelt zich hierdoor meer betrokken en verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en gezondheid.
Dit leid tot een positieve vibe op de werkvloer, omdat werknemers zich gehoord en gewaardeerd voelen.

Conclusie


Een goed uitgevoerde RI&E bied voordelen voor zowel de werknemer als de werkgever.
Het voorkomt allereerst (arbeidsgerelateerd) letsel en verhoogd de veiligheid van je werknemers. Maar zorgt ook dat je organisatie voldoet aan de wettelijke verplichtingen en voorkomt mogelijke juridische problemen. Ten tweede zorgt het voor een hogere productiviteit omdat een werknemer zich veiliger voelt op de werkvloer. Ten slotte verminderd een goed uitgevoerde RI&E ziekteverlof en arbeidsongeschiktheid. Dit bespaart kosten maar zorgt ook voor een vitale en gezonde werknemer.