niva

uitvoeren
van PMO's

uitvoeren PMO nijmegen

Wat is een preventief medisch onderzoek? Oftewel PMO?

Een PMO onderzoek bestaat uit een online vragenlijst en fysieke metingen, waardoor er inzicht ontstaat in de fysieke en mentale gezondheid van uw werknemers.
De uitslag van de rapportage wordt met uw medewerkers besproken, waarna er advies op maat volgt.


Het is belangrijk om gezondheidsrisico’s preventief op te sporen, want op die manier wordt de kans op ziekteverzuim verkleind en zorgt u voor een gezonde organisatie met duurzaam inzetbare medewerkers.


Buiten dat het wettelijk verplicht is om uw medewerkers een PMO aan te bieden, getuigd het ook van betrokkenheid bij de gezondheid van uw werknemers.
Een werknemer voelt zich gezien. Een gezien personeelslid is gemotiveerder en loyaler aan het bedrijf.

Ook het geheim ontdekken van een gezonde organisatie met vitale medewerkers?
De coaches van NIVA willen dit graag met u delen!

 

PMO

excl. btw
135
  • wettelijk verplicht
  • fysieke metingen en online vragenlijst
  • advies en begeleiding op maat
populair
Proces PMO en Vitaliteit

Veel gestelde vragen

Met een PMO onderzoek wordt de fitheid/gezondheid van uw werknemer in kaart gebracht. Hierdoor ontstaat er inzicht in de fysieke en mentale gezondheid van uw medewerkers.
Met dit inzicht kunt u gezondheidsrisico’s voorkomen door vroegtijdig actie te ondernemen wanneer er gezondheidsklachten dreigen te ontstaan. Op deze manier werkt u preventief aan het voorkomen van ziekteverzuim en zorgt u voor een gezonde organisatie met duurzaam inzetbare medewerkers.

Vitale medewerkers hebben meer energie, zijn productiever en hebben na het werk nog energie over voor leuke dingen.

Het aanbieden van een PMO is een wettelijke verplichting.

Een PMO zorgt voor vitale medewerkers, verlaagt het ziekteverzuim en verminderd zo de instroom in de wet WIA (wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).


Als u als werkgever een PMO aanbied aan uw werknemers getuigt dit van betrokkendheid bij de gezondheid van uw medewerkers.
Werk heeft tegenwoordig meer functies dan alleen het verkijgen van salaris, een personeelslid wil gezien worden. Een gezien personeelslid is gemotiveerder, loyaler en meer betrokken. Hierdoor wordt ziekteverzuim verminderd wat kan zorgen voor een grote kostenbesparing voor uw bedrijf.

Ja, als werkgever bent u wettelijk verplicht om een PMO aan te bieden aan uw werknemers, ongeacht het aantal personeelsleden.

U vind dit terug in artikel 18 van de Arbo-wet

*           Online PMO vragenlijst  (20 minuten)
Persoonlijke gegevens, mentale en fysieke gezondheid, voeding, leefstijl, werkdruk etc.
De online PMO vragenlijst kan thuis al worden ingevuld.

 

*          Fysieke metingen   (35 minuten)
BMI, bloeddruk, lichaamssamenstelling, longcapaciteit, cholesterol, glucose, handknijpkracht.
Cardioscan: HRV, fatigue, mentale en fysieke stress, vaatkwaliteit etc.

*          Nabespreking     (15 minuten)
De uitslag van de gezondheid check komt in een overzichtelijke rapportage te staan. Samen met onze mentale en fysieke coach wordt het rapport besproken. Er worden indien nodig adviezen gegeven voor begeleiding en/of ondersteuning om de vitaliteit te verbeteren/herstellen.
De werknemer ontvangt het rapport per e-mail, waar het rustig nagelezen kan worden.

Een rapportage wordt niet gedeeld met de werkgever

Afhankelijk van de uitslag van uw PMO kan er een mentaal dan wel fysiek vervolgtraject geadviseerd worden. Of beiden. Echter vaak is iemand al te helpen met een paar gerichte adviezen vanuit de nabespreking en is een vervolgtraject lang niet altijd nodig.

Het is belangrijk om bij medewerkers het belang van een PMO onder de aandacht te brengen, probeer een zo hoog  mogelijke opkomst te creëren.

Een werknemer moet ongeveer 70 minuten beschikbaar zijn voor de PMO.

Ja, als werkgever weet u wel wie er mee doet met de PMO maar ontvangt u geen uitslagen over de uitkomsten van uw (individuele) medewerkers.

Wel kan NIVA, wanneer er minimaal 25 werknemers meedoen aan een PMO, een (anonieme) bedrijfsrapportage opstellen.

Het aanmelden voor de PMO gaat via de leidinggevende van uw bedrijf.
Het is belangrijk dat de medewerker ongeveer 70 minuten beschikbaar is voor het PMO. 

We adviseren om de PMO op meerdere manieren onder de aandacht te brengen. Enkele voorbeelden zijn:
– e-mail
– bij werkbesprekingen
– als leidinggevende in de lunchpauzes
– in de Whatsappgroepen
– op het planbord/whiteboard

Betrek meerdere mensen bij het enthousiasmeren van uw werknemers, denk niet alleen aan de directie maar ook aan personeelsleden welke vitaliteit al erg belangrijk vinden.

Het is slim om de leidinggevenden te laten starten met de PMO, zij kunnen hierdoor uit hun eigen ervaring uitleggen wat een PMO is en de rest motiveren om ook mee te doen. Als u als leidinggevende enthousiast bent en het goede voorbeeld geeft, vergroot dit de kans dat de rest volgt.

Verder bieden we bij NIVA een workshop vitaliteit (link na workshop) aan. We merken dat de deelnemers van deze workshop, sneller geneigd zijn om zich aan te melden voor een PMO.

De rapportage wordt meteen na de fysieke meting met de medewerker besproken. De medewerker ontvangt het rapport nadien ook op zijn of haar persoonlijke e-mail adres, zo kan het thuis rustig nog even worden nagelezen.

 

U kunt al bij NIVA terecht voor het uitvoeren van een PMO vanaf 10 medewerkers.

Heeft u niet zoveel medewerkers in dienst, maar wilt u toch graag een preventief medisch onderzoek aanbieden? Neemt u dan graag contact met ons op, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

Bij NIVA werken we enkel met coaches die deskundig, bekwaam en bevoegd zijn.
NIVA – Nijmeegs Instituut voor Vitaliteit en Arbeid is een samenwerkingsverband tussen MCNO Fysio De Wedren en PSC ’t KAN. Deze samenwerking combineert fysieke en mentale begeleiding.

Onze testruimte bevind zich aan de Waldeck Pyrmontsingel 69 te Nijmegen. Onze testfaciliteiten worden verzorgd en onderhouden door THP2
Hier wordt ook de uitslag van het PMO besproken en indien nodig adviezen gegeven voor begeleiding en/of ondersteuning om de vitaliteit te verbeteren/herstellen.

De kosten voor het PMO worden gedragen door de werkgever.

Het PAGO is alleen gericht op de risico’s die te maken hebben met werk.
Het onderzoekt beroepsgerelateerde gezondheidsschade.
Een bedrijfsarts geeft advies over de inhoud van het PAGO en hoe vaak het nodig is.

Een PMO kijkt verder dan alleen gezondheidsrisico’s door het werk. Het geeft inzicht in de gezondheid, leefstijl en duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Een PMO is dus een veel uitgebreider onderzoek dan de PAGO.
Waar bij de PAGO een bedrijfsarts nodig is, is dit bij een PMO niet het geval.
Een PMO onderzoek is door u als werkgever dus direct af te sluiten met NIVA zonder tussenkomst van de arbodienst.

Staat uw antwoord niet bij de bovenstaande vragen?
Neem dan contact met ons op via het contactformulier. 

"Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden "

Onze coaches zijn er voor u